Ask us / FAQ

E-mail address: studyinhungary@tpf.hu

Full degree programs and Stipendium Hungaricum Scholarship Programme:
E-mail address: stipendiumhungaricum@tpf.hu
Skype: stipendiumhungaricum

Mobilitási projektek (KA1)
Konzorciumban is van lehetőség pályázni KA1 köznevelési pályázatok esetén?

2015-re vonatkozó pályázati kiírás szerint van lehetőség konzorciumban is pályázni.2015-re vonatkozó pályázati kiírás szerint van lehetőség konzorciumban is pályázni.

2015-re vonatkozó pályázati kiírás szerint van lehetőség konzorciumban is pályázni.

Nemzeti konzorcium összetétele: 1 oktatási hatóság és legalább két iskola (ugyanabból az országból)

Konzorcium vezetője lehet: települési önkormányzat, KLIK, egyházi és magánfenntartók, országos és helyi nemzetiségi önkormányzat, pedagógiai-szakmai szolgáltató intézetek, szakszolgálatok, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, tagintézménnyel rendelkező iskola/óvoda, többcélú intézmény.
Fontos, hogy a konzorciumban részt vevő iskolák és a konzorcium vezetője között valamiféle szervezeti kapcsolat legyen. 

Monitoring ennél a pályázati típusnál is lesz a Nemzeti Iroda részéről?

Monitoring tevékenységet a Nemzeti Iroda minden esetben folytat. Ennek nem az ellenőrzés a legfontosabb célja, hanem a projektek szakmai támogatása. Monitoring tevékenységet a Nemzeti Iroda minden esetben folytat. Ennek nem az ellenőrzés a legfontosabb célja, hanem a projektek szakmai támogatása.Monitoring tevékenységet a Nemzeti Iroda minden esetben folytat. Ennek nem az ellenőrzés a legfontosabb célja, hanem a projektek szakmai támogatása.

Tanárszakos hallgató vagyok, szeretnék pályázatot benyújtani a Comenius tanárasszisztensi programra. Hogyan tehetem ezt meg?

Az Egész életen át tartó tanulás programban a Comenius tanárasszisztensi pályázatot egyénileg kellett benyújtani a Tempus Közalapítványhoz.

Az Erasmus+ programban tanárasszisztensi gyakorlatot a KA1-es mobilitási projekt („Mobility Project for Higher Education Students and Staff") keretében lehet megvalósítani. A pályázatot a felsőoktatási intézmény nyújtja be a Tempus Közalapítványnak, majd meghirdeti a hallgatói között a tanítási gyakorlat lehetőségét. A hallgatók tehát az egyetemükhöz pályázhatnak majd a korábbi Erasmus programhoz hasonlóan.

Mit történik, ha olyan intézményt választanak ki az iskolák mobilitás céljából, akik előzőleg nem regisztráltak? Ez kizáró ok?
A partnerintézménnyel szemben is elvárás a regisztráció, amit megtehet akár a pályázatot benyújtó intézmény vagy maga a partnerintézmény. A partnerintézmény regisztrációját is célszerű a pályázat benyújtása előtt elvégezni, de amennyiben ebben a fázisban még nem ismert, a projekt megvalósítása során bármikor, de legkésőbb a beszámoló elkészítése előtt pótolni kell.
Stratégiai partnerség pályázatok (KA2)
Melyik pályázattípusban vehetnek részt köznevelési intézményeken kívül más (például alapítványi, de akár profitorientált) szervezetek is?

A Stratégiai partnerség pályázatok három altípusa közül a Köznevelési stratégiai partnerségek pályázattípusban pályázhatnak bármely olyan köz- és magánintézmények, melyek aktívak az oktatás, a képzés vagy a munkaerőpiac területén. Fontos kritérium, hogy a pályázó szervezeteknek jogi személyiséggel kell rendelkezniük, és a pályázat tartalmának kapcsolódnia kell valamely horizontális - és/vagy a köznevelési szektorban meghatározott szektor specifikus prioritáshoz.

A Regionális stratégiai partnerségek pályázattípus keretein belül települési önkormányzatok, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, egyházi és magánfenntartók, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és az országos és helyi Nemzetiségi Önkormányzatok pályázhatnak.

Stratégiai partnerség pályázatoknál minden pályázó szervezetnek be kell adnia a pályázatot?
Stratégiai partnerség pályázatok esetében egyedül a koordinátor intézmény nyújt be pályázatot a székhelye szerinti nemzeti irodához a teljes partnerség nevében. A benyújtott pályázatnak azonban közös anyagnak kell lennie, tükröznie kell az összes partner álláspontját, feladatköreit és tapasztalatát. A partnerség összetételének a pályázat tartalmi elemeivel összhangban kell lennie, ez is vizsgálati szempont a pályázat elbírálásánál. 
Beadhat-e egy intézmény több partnerségi pályázatot is?
A beadható pályázatok száma nincs korlátozva, azonban pályázáskor fontos figyelni a kettős finanszírozás esetének elkerülésére, valamint arra, hogy csak annyi pályázatot nyújtsanak be, amennyit magas minőségben valóban meg is tudnak valósítani.